Vidiniai mokymai įmonėms "Vadybos pakopos"

Programa susideda iš funkcionaliai baigtų modulių-kursų. Turininga įvairovė, efektyvi Atvirojo universiteto išsilavinimo technologija sudaro tokias sąlygas, kad būtų patenkinti individo, grupės, organizacijos tobulėjimo poreikiai.

Kam skirta ši programa?

 • Tiems, kurie sprendžia ne tik einamuosius uždavinius, o tai svarbu,
  bet ir dirba perspektyvai, kad būtų kuriamos efektyvios, gerų rezultatų pasiekiančios komandos, organizacijos.

 • Visiems siekiantiems savirealizacijos, norintiems tapti savo gyvenimo šeimininkais ir įgyti konkurencinį pranašumą. Programa ypač aktuali žengiantiems į gyvenimą jaunuoliams, sprendžiantiems profesijos ir gyvenimo kelio pasirinkimo klausimus.

      

Programos moduliai-kursai:
 

Programa ir kursai gali būti adaptuojami atsižvelgiant į konkrečius verslo klientų ir jų vadybininkų poreikius, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos ir komercinės ar gamybinės veiklos sferos.

Laukiami laimėjimai

 • profesinis kompetentingumas
 • prideramų ir realių tikslų pasiekimas
 • planingas sėkmės siekimas
 • saviugdos ir emocijų valdymas

Mokymo procesas
 

Studijos vyksta naudojant aktyvius mokymo būdus, padedančius gauti išsilavinimą neatsitraukiant nuo pagrindinės veiklos. Mokymo proceso pagrindą sudaro savarankiškas vadovėlio studijavimas ir vienas rašto darbas (TMA), dalyvavimas seminaruose.

Mokymas vyksta interaktyviu režimu, kuomet kiekvienas teorinis fragmentas įtvirtinamas atliekant praktines užduotis ir atsakant į klausimus.

Mokymo proceso sudedamosios dalys:

 • Seminarai. Vyksta patogiu studentams laiku. Jų metu naudojami aktyvūs mokymosi metodai.

 • Mokomosios priemonės. Specialiai sukurti vadovėliai – darbiniai sąsiuviniai, skirti savarankiškoms studijoms. Atiduodami asmeniniam naudojimui.

 • Savarankiški užsiėmimai. Darbas su mokomosiomis medžiagomis vyksta interaktyviu režimu.

 • Rašto darbai. Studentams siūloma pritaikyti kurso koncepcijas jų pačių veiklai analizuoti ir tobulinti. Rašto darbą (TMA) vertina ir komentuoja dėstytojas konsultantas.

 • Seminarai. Vyksta maždaug du kartus per mėnesį patogiu studentams laiku. Jų metu naudojami aktyvūs mokymosi metodai.
   

Kas teiks pagalbą studijų procese?

Dėstytojas-konsultantas bus jūsų pagrindinis pagalbininkas per visą studijų laikotarpį. Svarbiausios dėstytojo-konsultanto funkcijos – akivaizdinių užsiėmimų vedimas, rašomųjų užduočių tikrinimas, individuali parama studijuojant ir taikant praktikoje teorinę medžiagą.

4-6 valandų trukmės akivaizdiniai užsiėmimai rengiami savaitgaliais vieną arba du kartus per mėnesį, patogiu dirbantiems žmonėms laiku.

Profesinės kvalifikacijos Sėkmingas modulio-kurso baigimas patvirtinamas TMI sertifikatu.

Studijų kaina – sutartinė. Esant daugiau nei 10 studentų iš tos pačios organizacijos, kiekvienam studentui suteikiama 5 procentų nuolaida.

Studijų pradžia: priklausomai nuo grupių suformavimo.