KVALIFIKACIJOS, KEIČIANČIOS GYVENIMĄ

 

TARPTAUTINIO LYGIO BUHALTERIS PROFESIONALAS

 

Viena finansinė kalba Europoje – tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. Daugelis įmonių tai naudoja. Tiems specialistams, kurie dirba remdamiesi VAS, reikia laiku pasirengti atlikti naujus vaidmenis. Verslui reikalingos investicijos ir ir tarptautinio lygio buhalterinės apskaitos specialistai.

 

Pažangi Finansų Buhalterių Instituto (Institute of Financial  Accountants, IFA) ir Didžiosios Britanijos Tarptautinės buhalterių asociacijos programa.

 • Kompetencijų ugdymas tvarkant įvairių nuosavybės formų įmonių buhalterinę ir finansinę apskaitą.
 • Sėkmingos Vakarų praktikos įsisavinimas.
 • Unikali mokymo technologija.
 • Tarptautinio pavyzdžio – Didžiosios Britanijos– dokumentai.

 

Programa puikiai tinka

„Studijuojant programą įvaldomos finansinės atskaitomybės pagal TFAS rengimo ir analizės žinios bei įgūdžiai. Programa puikiai tinka norintiesiems tobulintis finansų srityje. Programos užduotys atitinka nurodytas temas ir įvaldymui skirtą laiką. Temų detalizavimas atskleistas ganėtinai išsamiai ir padeda gerai įsisavinti žinias. Studijų metu taikomi aktyvūs metodai. Šie metodai ir grupinis darbas yra ganėtinai originalūs bei praktiški, padeda atskleisti ir spręsti problemas. Programa yra aktuali ir skatina buhalterinės bei valdymo apskaitos specialistų kompetencijos augimą. SIŪLAU ŠIĄ PROGRAMĄ PATVIRTINTI… iš valstybės tarnautojų mokymo programos recenzijos“.

Aleksandras Rutkauskas,
profesorius, VGTU fakulteto dekanas

 

Programa būtina, naudinga...

Studijų metu įvaldomi ne tik finansinės atskaitomybės rengimo, bet ir jos analizės įgūdžiai. Programa aktuali valstybės tarnautojams, kurių veikla tiesiogiai arba netiesiogiai siejasi su siūlomomis temomis. JI vienodai tinka ir pradedantiesiems specialistams, ir jau dirbantiems buhalteriams, ir visiems asmenims, susijusiems su buhalterine apskaita.
Šią programą vertinu kaip būtiną ir naudingą, todėl ji neabejotinai nusipelno specialistų dėmesio.
...iš valstybės tarnautojų mokymo programos recenzijos.

Danas Mikailionis
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos skyriaus viršininkas


 

Plačiau apie programą

Buhalteris-profesionalas
 

Registracija

 

 
TFAS profesionalams
 

Registracija

 

 


 

PROJEKTINIO DARBO SPECIALISTAS

 

Užsiimant verslu svarbu laiku išgirsti – būtinos inovacijos! Iš jų 80 proc. – projektinio tipo inovacijos, t. y. rezultatyvi individo, grupės, organizacijos veikla per numatytą laiką, esant ribotiems ištekliams ir nustatytai kokybei. Reikalingi specialistai, gebantys pasiūlyti ir įgyvendinti bet kurios srities – pradedant statybų ir baigiant informacinėmis technologijomis – projektą. Kas kiekvienam iš mūsų gali būti svarbiau–  mokėti dirbti rezultatyviai ir su džiaugsmu?

 

„Projekto valdymas“ artimiausią dešimtmetį bus dominuojantis ir gerai apmokamas darbas“

K. Pannabakeris – IPMA prezidentas

 • Įgyvendinimo įgūdžių ir verslui tinkamų projektų paieškos ugdymas.
 • Įsisavinti gebėjimus spręsti verslo problemas.
 • Naujos kokybės, progresyvi išsilavinimo technologija.
 • Tarptautinio pavyzdžio – Vokietijos – dokumentai.

 

Perimti geriausią pasaulinę patirtį

„Rinkdamasis projektų vadybos kursą aš peržiūrėjau daug galimybių. Ilgai galvojau ir galiausiai apsistojau ties Ekonomikos ir vadybos AFW akademijos ir Tarptautinio menedžmento instituto siūlomo kurso „Projektų valdymas“. Mano pasirinkimą lėmė optimalus kurso turinys, patogus studijų grafikas, siūlomo kurso statusas. Mokydamiesi jūs galėsite ne tik perimti geriausią pasaulinę patirtį, atitinkančią aukščiausius standartus, bet ir gauti malonumą bendraujant su kolegomis. Sėkmės!“

Ramūnas Peceliavičius,
UAB „Viringas“ direktorius


Kursas įdomus, gilus

„Kursas labai įdomus ir gilus. Patiko visi seminarai, sprendėme daug praktiškų situacijų. Dėstytojas dirbo su kiekvienu dalyviu, laiko skyrė kiekvienam iš mūsų. Įgijau motyvaciją mokytis kitų disciplinų, susijusių su šiuo kursu. Ačiū Jums!“

Simas Kargaudas,
UAB „Mantvilė“ direktorius

Plačiau apie programą

Projekto valdymas
 

Registracija

 

 
Projekto valdymas-PRAKTIKUMAS
 

Registracija

 

 


 

FINANSINĖS VEIKLOS VALDYMAS

 

Ką matuojame, tą ir valdome. Dėl to niekas neabejoja. Finansinio valdymo funkcija versle yra svarbiausia, todėl šį meną įvaldžiusių specialistų poreikis visuomet didelis ir jiems gerai mokama. Valdyti – reiškia panaudoti kuo daugiau galimybių su turimais ištekliais.

 

Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto į praktiką orientuotas kursas.

 • Vystyti gebėjimus suvokti ir įvertinti ūkiško gyvenimo reiškinius, o svarbiausia – mokėti plėtoti verslą.
 • Turinio aktualumas. Naujausios valdymo technologijos.
 • Realių uždavinių sprendimas, rastų išeičių pritaikymas praktiškai.
 • Organizacijos finansų valdymo sistemos įdiegimo kelių įsisavinimas.

 

Profesionalus požiūris

„Svarbiausia gyvenime – mokėti naudoti žinias praktikoje. Kodėl aš ir mano kolegos esame šios mokymosi sistemos šalininkai? Atsakymas paprastas.

 1. Čia ne pasakojama apie vadybą, o mokoma konkrečių įgūdžių.
 2. Puiki programa ir visas jos aptarnavimas.
 3. Nuolatinis konsultuojančių dėstytojų palaikymas.
 4. Mokomasi mažose grupėse (15–20 žmonių), diskusijos, imituotos situacijos, grupinis darbas.
 5. Puiki mokymosi aplinka ir suvokimas, kad esi globalinės visuomenės dalis.
 6. Studijos padėjo man sukurti nuosavą verslą.

A. Paškevičius
UAB „LT Valda“ direktorius


Itin vertingas

Aš asmeniškai ėjau į šį kursą, kad išmokčiau atlikti finansinę analizę ir planuoti, be to, aš žinojau, kad kursas yra sudėtinė kvalifikacijos „Profesionalus vadybininkas“ dalis. Mokomųjų priemonių ir užsiėmimų turinys itin vertingas, tačiau pateiktas tokia forma, kad lengvai įsisavinamas. Radau visus atsakymus į visus savo klausimus, susijusius su verslo finansiniu valdymu.

Aleksas Buturlis
UAB „AABAF“ direktorius

Plačiau apie kursą

Finansų valdymas

 

Registracija

 

   

 


 

PROFESIONALUS VADYBININKAS

 

Konkurencinėmis sąlygomis jūs turite dar vieną galimybę, kad išsiskirtumėte. Reikia tapti naudingam, netgi nepakeičiamam – įgyti aukščiausią vadybos laipsnį – Master business administration (MBA). Kaip to pasiekti? Jūs turite įkopti į „kalną“. Šis uždavinys sprendžiamas naudojant pasaulinio lyderio – Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto – programą. Ji prieinama ir Lietuvoje.

 

Unikalus kompleksas, ugdantis ne tik kompetenciją, bet ir asmenybę, nes naudojamas į problemas nukreiptas požiūris ir bet kurioje srityje bei organizacijoje pritaikomi teiginiai.

 • Praktika pagrįstos žinios ir įgūdžiai.
 • Šiuolaikinis andragoginis požiūris ir unikali mokymo  technologija.
 • Lanksti sistema neatsitraukiant nuo darbo ir kartu gaunant naudingų patarimų darbui organizuoti.
 • Tarptautinio pavyzdžio dokumentai. Įgijusieji MBA laipsnį – elitas, kuris yra verslo varomoji jėga.

 

Tai šiuolaikinės ir aktualios programos

„Pirmiausia, tai šiuolaikinės ir aktualios programos. Tarptautiniu mastu pripažintas lygis, tai geriausi užsienio teorijos ir praktikos pavyzdžiai. Atvirasis universitetas čia pasiekė daug laimėjimų. Apie tai sako daugelis čia besimokančiųjų direktorių. Su mokslais neverta snausti. Kitaip beviltiškai atsiliksime. Tai kelias, kuriuo reikia eiti. Antra – tai produktas, kuris yra reikalingas. Man mokslai labai padėjo. Dėkoju TMI“.

E. Grebliauskaitė,
UAB „Konsalt“ direktorė

Į meno aukštumas

„Programos mums yra itin svarbios ir jas iš tiesų reikia priskirti prie vadybos meno viršūnių. Visi mūsų organizacijos aukščiausiojo rango vadovai mokėsi čia. Mes įsitikinę, kad tai gerokai padėjo mūsų organizacijai pakilti, susipažinti su naujomis prekėmis ir paslaugomis, pradėti dirbti su užsienio rinkomis.“

E. Petrikas,
UAB „Juodasis gintaras“ direktorius

Plačiau apie programą

Profesionalus vadybininkas
 

Registracija

 

 
Vystymosi vadovas


  

Registracija
 

 


 

PRAKTINĖ RINKODARA

 

Rinkodara mirė, pasidarė nereikalinga, tapo neveiksminga. Jeigu jūs laikotės tokios nuomonės, reiškia tapote paplitusio mito auka ir atėmėte iš savo verslo vieną iš pelningiausių šaltinių. Šiuolaikinis požiūris ir unikalios technologijos, neturinčios Lietuvoje analogų, suteiks jums galimybę naudojant praktiką, analizę ir tobulėjimą tapti specialistu.

 
 • Praktinis kursas dirbantiesiems nukreiptas spręsti realias rinkos užduotis.
 • Veiksmingi mokymosi metodai naudojant šiuolaikines technologijas.
 • Unikali mokomoji medžiaga.
 • Profesinių kontaktų padaugėjimas.

 

Studijos suteikė galimybę

„Man svarbiausi du momentai. Pirmas – galimybė mokytis ir dirbti, ir antras – tai, kad gausiu diplomą, kuris pripažįstamas visame pasaulyje. Be to, ypač džiugina vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių kokybė, o kadangi jie atiduodami asmeniniam naudojimui, atkrinta rūpestis ieškotis reikiamos literatūros. Medžiagos tiesiog nuostabios, iš jų buvo labai gera ir patogu mokytis. Studijos suteikė galimybę susieti visus kursų elementus su praktika“.

Aleksejus Buturlis,
verslininkas


Pamatyti savo organizaciją

„Įmonių vadovams reikalingas didžiulis vadybos „veidrodis“, kuriame jie galėtų pamatyti savo organizaciją visu ūgiu. Būtent veidrodis, o ne kišeninis veidrodėlis. Aukšta mokymosi kokybė suteikia galimybę lavėti ir žmogui, ir organizacijai. Investicijos į žmones būtinai atsipirks“.

I. Čalovas,
koncerno „CITY-PLAZA“ generalinis direktorius


 

Plačiau apie kursą

Praktinė rinkodara
 

Registracija

 

   

 


 

KURSAI IR SEMINARAI

 

Verslas – kaip sportas: be treniruočių nebūna pergalių. Todėl daugelis kompanijų, sprendžiančių plėtros ir vystymosi uždavinius, reguliariai dalyvauja:

Kiekvienas renginys – tai vientisas, pagal turinį ir veiklos planą, įvykis, pagrįstas aktyviai metodais.

 

Mes kreipiamės į skirtingas dalyvių šalis, o svarbiausia žvelgiame į tai, kokiais jie nori būti ir kaip gyventi.

 • Profesinės kompetencijos augimas.
 • Dalykinių įgūdžių ir gebėjimų įsisavinimas.
 • Efektyvių grupių ir komandų formavimas.
 • Asmenybės ir kolektyvo saviauktualizacijos skatinimas.

 

Džiaugsimės matydami jus!

Kiekvieni metai – tai 526 600 gyvenimo minučių,
ir kiekvieną iš jų reikia panaudoti

Jūsų potencialui didinti! Veikite. Negalima delsti!