Kursas "ETIKOS kodeksas". Turinys

Įvadas į Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybą......................................... 1

Tarptautinės buhalterių federacijos vaidmuo............................................................ 2

Šio vadovo taikymo sritis.......................................................................................... 3

Turinio pakeitimai palyginti su 2015 m. vadovo versija............................................. 4

Turinys ..................................................................................................................... 5

Pratarmė .................................................................................................................. 7

A dalis. Bendrosios Kodekso taikymo nuostatos...................................................... 8

B dalis. Praktikuojantys buhalteriai profesionalai.................................................... 20

C dalis. Samdomi buhalteriai profesionalai............................................................. 111

Sąvokų apibrėžtys.................................................................................................. 124

Įsigaliojimo data...................................................................................................... 132

Kodekso pakeitimai................................................................................................ 133