"VEIKSMINGA VADYBA"

Studijų trukmė – 12 mėnesių
 

Programa yra pirmas etapas siekiant MBA laipsnio arba programos „Vadybininkas - profesionalas“ tęsinys, jeigu stojant buvo tenkinami šie reikalavimai: įstojimo metu studentas turi aukštąjį išsilavinimą ir 3 metų veiklos patirtį. Tarp kursų ir programų studijų galima daryti bet kokios trukmės pertraukas.


Kam skirta ši programa

 

Programa skirta visų sričių ir lygmenų vadybininkų, sprendžiančių aktualias valdymo problemas, kompetencijos ugdymui. Vadybininkai – sistemų technikai priklauso geriausiai apmokamų darbuotojų kategorijai.

Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto autorių komanda, rengdama šį kursą, orientavosi į didelį reikalų tvarkymo sąlygų dinamizmą šiuolaikiniame versle. Todėl šis kursas ypač aktualus būtent mūsų šalies vadybininkams, nes jiems labiausiai stinga patogių ir lanksčių reagavimo į pokyčius priemonių.
 

Sužinokite daugiau apie reikiamą kompetenciją.
 

BEndroji informacija


Rengdami kursą „Veiksminga vadyba“, autoriai vadovavosi prielaida, kad XXI amžiaus pradžios vadybininkui nepakanka būti vienos funkcinės srities specialistu ir mąstyti vien tik šios srities kategorijomis. Todėl ypatingai akcentuojama visų veiklos aspektų integracija sprendžiant sudėtingas valdymo problemas.

Pagrindinis kurso uždavinys – pademonstruoti, kaip įvairių mokslo sričių žinios padeda spręsti bendruosius vadybos klausimus ir problemas. Kitas kurso uždavinys – parodyti, kaip schemas, su kuriomis susipažinsite studijuodami kursą, galima pritaikyti jūsų darbe ir jūsų organizacijoje. Apsvarstysite, kaip kurso idėjas galima panaudoti jūsų organizacijoje, atliksite užduotis, kaip pavyzdį naudodami savo organizaciją. Trečiasis uždavinys – išplėsti jūsų žinias apie valdymo problemas, nesusijusias su jūsų organizacija. Šių užduočių įvykdymui kurso programa numato struktūruotų pratimų atlikimą ir dalyvavimą interneto konferencijose.

 

Ko jūs išmoksite

Išstudijavę programą, jūs:

 • suprasite, kaip įvairūs funkciniai dalykai padeda atlikti kompleksines valdymo užduotis ir įgyvendinti projektus;
 • nusimanysite apie bendrąsias vadybos problemas, susijusias ne vien tik jūsų organizacija ir jos veiklos sritimi;
 • išsiugdysite analizės, svarstymų ir sprendimų priėmimo įgūdžius;
 • galėsite turiningai bendrauti su funkciniais specialistais ir rezultatyviai naudoti jų patirtį;
 • gebėsite vykdyti tinkamą valdymo intervenciją ir priimti rezultatyvius sprendimus, susijusius su komandų, projektų ir skyrių valdymu;
 • efektyviau dalyvausite jos formavime;
 • suprasite, kaip taikyti kurso principus jūsų dabartiniame darbe ir organizacijoje;
 • geriau pasirengsite tolesnėms studijoms Atvirojo universiteto verslo mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje ir gebėsite nuolat mokytis iš savo patirties.

 

MOKYMO TECHNOLOGIJOS YPATUMAI


Programos turinys ir mokymo procesas – tai naujausi pasiekimai dalykinėje ir pedagoginėje srityse, teorijos ir praktikos vienybė, sisteminis ir koncepcinis metodai.
Siūlome lankstų požiūrį, kuris suteiks jums galimybę mokytis namuose, darbe arba kelionėje. Savarankiškos medžiagos studijos derinamos su grupiniais užsiėmimais auditorijose ir interneto konferencijose – efektyviausios ir paklausiausios XXI amžiaus mokymo technologijos - blended-learning (mišraus mokymo) pagrindas. Ši technologija suteikia galimybę studijų procese panaudoti įgytas žinias savo verslo praktikos tobulinimui.

Dėl unikalios programos struktūros mokytis įdomu ir lengva. Ypač vertinga tai, kad OU nuolat naujina programas.

Mokomoji medžiaga – Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto pasididžiavimas. Naująją programą parengusi komanda (OU darbuotojai ir partneriai iš įvairių šalių) atrinko moderniausias teorijas, koncepcijas bei metodikas ir pateikė jas kompaktiškose knygose. Greta teoriją nagrinėjančių knygų į komplektą įtraukta speciali mokomoji medžiaga, kurioje pateikiamos žinios, padėsiančios jums įvaldyti kurso medžiagą ir išsiugdyti praktinius įgūdžius.
 

PROGRAMOS STRUKTŪRA


Studijų programą sudaro vienas vienerių metų trukmės kursas „Veiksminga vadyba“. Studijų metu teks atlikti 7 kontrolinius rašomuosius darbus, 17 užduočių valdymo vystymo tema ir išlaikyti 1 baigiamąjį trijų valandų trukmės egzaminą.
Bus surengti 8 akivaizdiniai vienos dienos trukmės užsiėmimai (tjutorialai) ir 1 privaloma išvažiuojamoji trijų dienų trukmės mokykla.
 

KURSO „VEIKSMINGA VADYBA“ TURINYS
 

 • 1 blokas: Įvadas į vadybą
 • 2 blokas: Žmonių ir organizacijų vadyba
 • 3 blokas: Finansų vadyba
 • 4 blokas: Marketingas
 • 5 blokas: Operacijų vadyba
 • 6 blokas: Projektų ir pokyčių vadyba

  Detalus kurso turinys

 

Studijų planavimas


Programos studijų trukmė – vieneri metai. Kurso studijoms prireiks maždaug 800 akademinių valandų studijų laiko.

Darbas kompiuteriu

Gausite prieigą prie interneto svetainės, kurioje rasite papildomą medžiagą pagal programą „Korporacijos vadybininkas“ ir kurioje bus rengiamos konferencijos ir bendrai su kitais studentais bei jūsų dėstytoju konsultantu atliekamos kurso užduotys.

Dėstytojo konsultanto parama

Dėstytojas konsultantas yra pagrindinė mokomojo proceso grandis. Dėstytojas padės jums mokytis, tikrins ir komentuos jūsų rašomuosius darbus, ves internetines konferencijas kurso temomis, konsultuos ir vadovaus jūsų studijoms. Be to, dėstytojas ves akivaizdinius seminarus, kurie suteiks naudingos kurso koncepcijų naudojimo patirties analizuojant mokomąsias situacijas, taip pat padės ugdyti grupinio darbo įgūdžius. 4-6 valandų trukmės seminarai rengiami savaitgaliais vieną arba du kartus per mėnesį.

Vertinimas
 

Kurso programa apima šešis rašomuosius darbus (ТМА), kuriuos jūs siųsite savo dėstytojui konsultantui elektroninėje laikmenoje (paskutinė užduotis yra projektinis darbas), ir tris valandas trunkantis egzaminas raštu.

Išvažiuojamoji mokykla

Programos dalį sudaro studijos vienoje išvažiuojamojoje (sekmadienio) mokykloje, kuri bus rengiama savaitgaliais nuo penktadienio vidurdienio iki sekmadienio vidurdienio, ir vienoje dieninėje mokykloje. Mokyklos suteiks galimybę susitikti su kitais vadybininkais ir dėstytojais, nedidelėje grupėje galėsite intensyviai spręsti konkrečią problemą, tobulinti savo įgūdžius, užsiimti saviugda. Dirbdami komandoje, galėsite įvertinti ir tobulinti savo stipriąsias savybes bei išaiškinti silpnąsiais.
Lankymasis išvažiuojamojoje mokykloje yra privalomas siekiant gauti Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto profesionalų vadybos diplomą. Mokyklų kaina paprastai įeina į kurso kainą.

 

Jeigu dėl ko nors abejojate, atsakymus į Dažniausiai Užduodamus Klausimus galite rasti mūsų internetinėje svetainėje arba kreiptis į mus.
 

STOJIMO REIKALAVIMAI
 

 • Studentai, kurie nestudijavo I pakopos "Vadybininkas-profesionalas": aukštasis išsilavinimas ir 3 metų darbo patirtis
 • Studentai, kurie baigė I pakopą "Vadybininkas-profesionalas" ir sėkmingai išlaikė egzaminą.
 • Numatoma, kad studijuodami jūs remsitės turima valdymo patirtimi, tačiau studijų metu nebūtinai turite dirbti vadybininku.

 

Pradėkite studijas TMI-OU