1 modulis. Verslo vystymo strategijų rengimas ir įdiegimas

1 modulis. Verslo vystymo strategijų rengimas ir įdiegimas

Data: 2014 m. balandžio 15-16 d.
Trukmė: 2 dienos (viskas įskaičiuota)
Vieta: viešbutis "Margis", Trakų r.


1 tema. Organizacijų vystymosi dėsningumai

 • Žymių vystymo pavyzdžių pamokos
 • Organizacinių pokyčių dėsningumai
 • Pagrindiniai organizacijų vystymo „mechanizmai“
 • Vystomojo valdymo principai

2 tema. Strateginio proceso „anatomija“

 • Strateginių vystymo sprendimų „portfelio“ sudėtis
 • Organizacijos vystymo koncepcijos rengimas
 • Verslo strategijų kaip kompanijų vystymo strategijų įvaldymas
 • Organizacijų vystymo strategijų lygmenys
 • Konceptualioji verslo strategijų struktūra
 • Strateginių sprendimų tipai ir pobūdžiai
 • Strateginio proceso logika besivystančioje kompanijoje

3 tema. Alternatyviniai strategijų rengimo metodai
 

 • Strategijų konstravimo metodai ir jų tinkamumas
 • Organizacijos strateginės aplinkos analizės esmė
 • Galimų strateginių sprendimų konceptualiosios konstrukcijos ir jų interpretacijos
 • Alternatyviniai strategijų rengimo būdai
 • Strateginio pasirinkimo vertinimo metodai ir strategijų atrankos technikos

4 tema. Strateginių sprendimų derinimas ir įdiegimas

 • „Apytikslis“ derinimas – receptūrinė strategijų sąranka
 • „Tikslusis“ derinimas – kontekstinis strategijų „svėrimas“
 • Verslo strategijų įdiegimo problemos
 • Verslo strategijų įdiegimo ir rėmimo taktika

Pagrindinės ugdomos kompetencijos
 • Pagrindinės žinios apie organizacijų vystymosi dėsningumus
 • Pilnutinio kompanijų vystymo sprendimų portfelio samprata
 • Vystymo koncepcijų ir strategijų rengimo įvairiais būdais įgūdžiai
 • „Teisingo“ strateginio proceso organizavimo kompanijoje samprata

 

"Vystyti organizaciją - reiškia pervesti ją į naujas būsenas, kurios iki šiol jai nebuvo žinomos".

PADARYK TAI!


Grįžti į kurso "VYSTYMO DIREKTORIUS" aprašymą