2 modulis. Organizacijų adaptavymo prie pokyčių būdai

2 modulis. Organizacijų adaptavymo prie pokyčių būdai

Data: 2014 m. gegužės 13-14 d.
Trukmė: 2 dienos (viskas įskaičiuota)
Vieta: viešbutis "Margis", Trakų r.


1 tema. Reikalavimų adaptacijos technologijoms pagrindimas
 

 • Pradiniai mentaliniai adaptacijos barjerai
 • Besivystančios verslo aplinkos pobūdis
 • Sėkmingo elgesio dinamiškoje verslo aplinkoje priežastys
 • Organizacijų adaptacijos metodų pagrindimas

2 tema. Struktūrinės organizacijų adaptavimo priemonės

 • Organizacijų kaip sprendimų formavimo procesų struktūra
 • Galimi maištavimo prieš organizacijų vystymąsi ir egzistavimą tipai
 • Adaptyviojo valdymo esmė ir pavyzdžiai
 • Organizacijų adaptyviųjų struktūrų įvairovė

3 tema. Resursinės organizacijų adaptavimo priemonės

 • Konstruktyvus požiūris į organizacijos resursus ir ypatumus
 • Resursinio požiūrio į adaptaciją įgyvendinimo idėja
 • Alternatyviniai resursų panaudojimo sėkmingam verslui būdai pokyčių sąlygomis
 • Kompanijos ir padalinių organizacinių gebėjimų sukūrimo ir naudojimo priemonės

4 tema. Organizacine kultūra pagrįstos adaptavimo priemonės

 • Organizacinės kultūros dalykinės koncepcijos
 • Veikiantys organizacinių kultūrų modeliai
 • Organizacine kultūra pagrįstas adaptacijos mechanizmas
 • Organizacinės kultūros vystymosi dėsningumai
 • Organizacinės kultūros sveikatinimo metodai

5 tema. Adaptacija kaip organizacinių sprendimų kūryba

 • Organizacinių sprendimų kūryba pagrįstos adaptacijos idėjos esmė
 • Organizacinių verslo kontekstų įvairovė
 • Galimų kompanijos organizacinių sprendimų įvairovė
 • Sėkmingos išradybos logika stiprių pokyčių sąlygomis
   
Pagrindinės ugdomos kompetencijos
 • Organizacijų adaptacijos prie išorinės ir vidinės aplinkos pokyčių mechanizmo esmės suvokimas
 • Adaptyviųjų organizacinių struktūrų konstravimo įgūdžiai
 • Kompanijos gebėjimų naudojimo vystomiesiems procesams įgūdžiai
 • Vystomojo darbo su organizacine kultūra galimybių suvokimas
 • Sėkmingo struktūrinio organizacijos priderinimo prie pokyčių įgūdžiai

 

"Vystyti organizaciją - reiškia pervesti ją į naujas būsenas, kurios iki šiol jai nebuvo žinomos".

PADARYK TAI!


Grįžti į kurso "VYSTYMO DIREKTORIUS" aprašymą