Konfliktas kaip valdymo galimybė

Svarbu!
---------------------------------------
ŽINOTI* MOKĖTI* VALDYTI* BŪTI

---------------------------------------

Organizacinių konfliktų prigimtis
------------------------------------------------------------
Organizacinių konfliktų „anatomija“
------------------------------------------------------------
Konfliktų valdymas įvairiuose etapuose
------------------------------------------------------------
Elgsenos konfliktų metu technikos ir logika


1. Paskirtis

 

 • Meistriškumo pamokos skirtos vadybininkams, siekiantiems profesionaliai elgtis konfliktų sąlygomis и valdyti konfliktus.

 • Užsiėmimas ypač naudingas vadovams, siekiantiems išsiugdyti pozityvų požiūrį į konfliktus ir įgyti žinių bei įgūdžių,
  padėsiančių veikiau ne šalinti konfliktus organizacijoje, o konstruktyviai valdyti konfliktus įvairiose jų raidos stadijose
  ir naudotis konfliktais kaip kompanijos ištekliais.


2. Tikslai
 

 • Padėti pasiekti vidinę santarvę su konfliktų objektyvybe
 • Suformuoti pozityvų požiūrį į konfliktus organizacijoje
 • Padėti įvaldyti ir išbandyti konfliktų valdymo priemones įvairiose konflikto raidos stadijose
 • Nukreipti sąmonę į konstruktyvios mąstymo logikos ir elgsenos konfliktų metu įvaldymą


3. Turinys
 

 • Objektyvios konfliktų priežastys ir pasekmės
 • Konfliktų esmė ir vystymosi mechanizmai
 • Konfliktų organizacijoje tipai ir lygiai
 • Konfliktų prevencijos metodai
 • Elgesio strategijos pasirinkimas įvykus konfliktui
 • Konflikto sprendimo „trajektorijų“ pasirinkimas
 • Konflikto valdymo ontologija
 • Konstruktyvi konflikto apmąstymo logika ir elgsena konflikto metu


4. Formatas
 

Tai trumpi pasakojimai, diskusijos, dalykiniai žaidimai, refleksyvūs pratimai, grupinis darbas atliekant specialias praktines
užduotis, orientuotas į savos praktikos analizę ir tobulinimą.

Trukmė – 2 dienos


5. Vedėjas


TESLINOV Andrej Georgijevič 
Profesorius, technikos mokslų daktaras, ОU, TMI LINK tjutorius…


6. Scenarijus
 

1. Organizacinių konfliktų prigimtis
 

 • Objektyvios konfliktų dilemos
 • Tarpasmeninių konfliktų šaltiniai 
 • Konfliktinių situacijų organizacijose priežastys ir jų išaiškinimas
 • Naudojimasis konfliktų pasekmėmis
 • Konfliktų suvokimo būdai
 • Konfliktas kaip valdymo galimybė

2. Organizacinių konfliktų „anatomija“ 

 • Konfliktas kaip objektyvaus prieštaravimo forma
 • Konfliktų „plokštumos“
 • Konfliktų lygmenys organizacijoje
 • Tarpasmeninių konfliktų tipologija
 • Konfliktų raidos etapai
 • Konfliktų gelmės

3. Konfliktų valdymas įvairiuose etapuose

 • Konfliktų prevencija  Konfliktų šaltinių valdymas. Konfliktų sprendimo priemonės ankstyvosiose konflikto atsiradimo stadijose
 • Konfliktų sureguliavimas. Elgesio konfliktų metu strategijos ir jų atpažinimas. Įvairių elgesio strategijų deramumas
 • Konfliktų sprendimas. Konflikto baigčių koncepcija. Organizacinių konfliktų sprendimo būdai

4. Konstruktyvaus elgesio konfliktų metu technikos ir logika

 • Konstruktyvaus elgesio logika tarpasmeninių konfliktų metu
 • Konstruktyvaus elgesio logika grupinių konfliktų metu
 • Naudojimosi konfliktais kaip kompanijos ištekliais „mechanizmas“
 • Elgesio „deramumo“ principas ir kontekstinis požiūris į konfliktų valdymą
 • Harmoningų elgesio strategijų pasirinkimas konfliktų metu


7. Įvaldymo technologija
 

Siekiant padėti įsisavinti seminaro medžiagą, suteikiamos šios papildomos galimybės:

 • Studijų metu nuolat vyksta edukacinės ir konsultacinės vedėjo sesijos
 • Klausytojų iniciatyva gali būti organizuojami analitiniai (konceptualieji) darbai probleminiais realios klausytojų praktikos klausimais.

Mokomasis metodinis kompleksas

 1. Mokymo priemonės (apytiksliai 70 – 100  puslapių kiekvienam moduliui)
 2. Praktinių užduočių bukletai
 3. Prezentacijų medžiaga
   

Baigimo dokumentai

Sėkmingai įsisavinę kiekvienos pakopos programas klausytojai galės gauti sertifikatus  – įgytos kompetencijos liudijimus.

Studijų sąlygos

 • Apgyvendinimas vienviečiuose kambariuose, maitinimas, arbata/ kava, laisvalaikio renginiai, mokymo priemonės 80-100 psl.,
  dalomoji medžiaga.

Studijų kaina

 • Dviejų dienų trukmės seminarai-praktikumai – 1 450 Lt, 419,95 Eur
 • Studijuojant dviem asmenims iš tos pačios kompanijos, trečiajam suteikiama 25 % nuolaida.
 • Apmokant prieš 15 dienų iki renginio pradžios – suteikiama 5 % nuolaida.