"Visuminės sėkmės strategijos marketinge"

Marketingo strategijos… kas tai?
--------------------------------------------------------------

Atskirųjų marketingo strategijų rengimas
--------------------------------------------------------------

Visuminių strategijų rengimas 

 

Andrejaus Teslinovo dviejų dienų seminaras-praktikumas


Эхо событий. Семинар Андрея Теслинова

Data: renkama rudens grupė.

Trukmė: 2 dienos.

Vieta: "Margis", Penkininkų k., Trakų r.

Renginys rusų kalba.
 


1. Paskirtis
 

Besigilinantiems į marketingo vadybos problemas vadovams ir praktikuojantiems marketologams


2. Tikslai
 

 • Marketingo uždavinių, priemonių ir organizacijos, orientuotos į vystymąsi konkurencijos sąlygomis, galimybių suvokimo
  plėtra.
 • Marketingo strategijų įvairovės ir kompleksinių sprendimų įvaldymas.
 • Marketingo problemų sprendimo metodų taikymo įgūdžių ugdymas.
 • Kompanijos verslo vystymo paskatų kūrimas marketingo priemonėmis.
 • Verslo vystymo galimybių suvokimo plėtra.

Meistriškumo dirbtuvės turinio klausimai

 • Koks požiūris į marketingą realiomis verslo sąlygomis yra konstruktyvus?
 • Kokios yra visos pagrindinės marketingo metodų veikimo sritys?
 • Kas yra marketingo strategija ir kokios marketingo strategijos egzistuoja?
 • Kuo marketingo strategijos skiriasi nuo verslo strategijų?
 • Kokios atskirosios marketingo strategijos egzistuoja?
 • Iš ko suformuojama visuminė marketingo strategija?
 • Kaip rengti visumines marketingo strategijas?
 • Kaip protingai formuoti visuminio marketingo planavimo logiką?
 • Kokios yra „subtiliosios“ santykių su klientais valdymo ribos?


3. Formatas
 

Užsiėmimus sudaro trumpi pasakojimai, diskusijos, dalykiniai žaidimai, refleksyvūs pratimai, grupinis darbas
atliekant specialias praktines užduotis ir nagrinėjant savąją marketingo praktiką.

Meistriškumo dirbtuvių dalyviams pateikiama dalomoji medžiaga.

Trukmė – 2 dienos


4. Vedėjas

TESLINOV Andrej Georgijevič 

Profesorius, technikos mokslų daktaras www.teslinov.ru, verslininkas, tyrinėtojas, verslo bestselerių apie koncepcinį projektavimą
ir ugdomąjį valdymą autorius.

 • Mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ generalinis direktorius www.dbaconcep.ru
 • Rusijos liaudies ūkio ir valstybinės tarnybos akademijos prie RF prezidento
 • (Verslo ir dalykinio administravimo instituto - www.ibs-m.ru) profesorius 
 • Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto tjutorius www.open.ac.uk
 • TMI LINK mokslinis konsultantas www.ou-link.ru

 

1. Marketingo strategijos… kas tai?
 
 • Įvairūs požiūriai į šiuolaikinį marketingą. Marketingo konceptų galerija
 • Elgsenos rinkoje paradigmos keitimas
 • Marketingo strategijų vieta strateginiame bendrovės „portfelyje“
 • Marketingo strategijų sisteminė „anatomija“
 • Marketingo strategijų „materija“
 • Strategijų lygmenys marketinge
Ugdomos kompetencijos
 
 • Požiūrių į marketingą raida
 • Tinkamos marketingo vietos bendrovių vystymo strategijose pagrindimas
 • Marketingo galimybių ir lygmenų suvokimo struktūrizavimas
2. Atskirųjų marketingo strategijų rengimas
 
 • Bendrovės orientavimosi į rinką pakopos. Atskirųjų strategijų idėja
 • „Nusitaikymo“ į klientų poreikius strategijos 
 • Naudos klientams sukūrimo strategijos
 • Klientų sąnaudų valdymo strategijos
 • Komunikacijų su tikslinėmis auditorijomis valdymo strategijos  
 • Prekių ir paslaugų prieinamumo valdymas
Ugdomos kompetencijos
 
 • „Nusitaikymo“ strategijų pagrindimas
 • Orientuotos į produktus bendrovės strategijos pagrindimas
 • Paslaugų vietos rinkoje nustatymo įgūdžių ugdymas
 • Bendrovės kainodaros strategijos ir politikos pagrindimas
 • Bendrovės paslaugų pardavimo skatinimo strategijos pagrindimas
 • Bendrovės paslaugų prieinamumo strategijos pagrindimas
 • Vartotojų elgsenos valdymo galimybių suvokimas
3. Visuminių marketingo strategijų rengimas
 
 • Integrinės „gero“ bendrovės marketingo savybės
 • Visuminių strategijų formavimo ypatumai
 • Visuminės marketingo strategijos rengimas
 • Marketingo kaip visumos „viršūnė“
Ugdomos kompetencijos
 
 • Apibendrintas bendrovės marketingo įvertinimas
 • Visuminio strateginio marketingo konstravimo logikos įvaldymas
 • Marketingo veiklos planavimo įgūdžių ugdymas

 

5. Meistriškumo dirbtuvės ypatumai
 

Kaip tai padaryta?

 • Remiantis praktiškų marketingo priemonių sąrankos suformavimu iš visų žinomų priemonių.
 • Remiantis strateginių ir taktinių marketingo uždavinių sprendimo praktika.
 • Remiantis strateginio darbo įvairiose kompanijose ir kultūriniuose kontekstuose klaidų  analize.

Tai nėra

 • Svetimos sėkmingos patirties, kurios neįmanoma pakartoti, atpasakojimas.
 • Receptų rinkinys ir „įpiršimas“ atskirų būdų, kurie beveik niekuomet neveikia naujuose kontekstuose.

Tai išbandyta

 • Atskirų ir kompleksinių marketingo sprendimų praktikoje.
 • Konceptualiojo mąstymo dirbtuvės eksperimentinėse aikštelėse.

Tikėtini pozityvūs rezultatai 

 • Padrikos retorikos dėl marketingo strategijų praskaidrinimas.
 • Marketingo strategijų vietos tarp visų kitų strateginių sprendimų patikslinimas.
 • Daugybės marketingo priemonių sisteminimas.
 • Susidomėjimo „subtiliais“ strateginio pasirinkimo klausimais marketingo srityje skatinimas.
 • Aibės konstruktyvių idėjų dėl „įsisenėjusių“ bendrovės marketingo problemų sprendimo atsiradimas.
 • Naujų klausimų dėl savo veiklos ir asmenybės atsiradimas.

Įvaldymo technologija
Siekiant padėti įsisavinti seminaro medžiagą, suteikiamos šios papildomos galimybės:

 • Studijų metu nuolat vyksta edukacinės ir konsultacinės vedėjo sesijos.

 • Klausytojų iniciatyva gali būti organizuojami analitiniai (konceptualieji) darbai probleminiais realios klausytojų praktikos
  klausimais.

Mokomasis metodinis kompleksas

 1. Mokymo priemonės (apytiksliai 70 – 100  puslapių kiekvienam moduliui)
 2. Praktinių užduočių bukletai
 3. Prezentacijų medžiaga


Baigimo dokumentai

Sėkmingai įsisavinę kiekvienos pakopos programas klausytojai galės gauti sertifikatus  – įgytos kompetencijos liudijimus.

Studijų sąlygos

 • Apgyvendinimas vienviečiuose kambariuose, maitinimas, arbata/ kava, laisvalaikio renginiai, mokymo priemonės 80-100 psl.,
  dalomoji medžiaga.

Studijų kaina

 • Dviejų dienų trukmės seminarai-praktikumai – 1 450 Lt, 419,95 Eur.
 • Studijuojant dviem asmenims iš tos pačios kompanijos, trečiajam suteikiama 25 % nuolaida.
 • Apmokant prieš 15 dienų iki renginio pradžios – suteikiama 5 % nuolaida.


Kiti Andrejaus Teslinovo renginiai >>>>
 

Registracija