Projektinio darbo specialistas. Mokymų registracijos Nr. P17/875
Siūlome unikalią galimybę baigti mokymus sumokant 25 % mažiau nei visa suma.
Pasinaudokite negrąžintina valstybės subsidija 
mokymams per KOMPETENCIJŲ VAUČERĮ

Pagrindinė kurso informacija

Trukmė: 3 mėnesiai (140 val.)
Pradžia: 2019 m. spalio mėn. 12 d.
Kalba: lietuvių.
Baigimo dokumentas: prestižinis Vokietijos Ekonomikos ir Vadybos Akademijos Sertifikatas.
 

1. Kurso paskirtis

 • Projektinio darbo specialistų paruošimas, kurį patvirtina tarptautiniu mastu pripažintas AFW Akademijos Sertifikatas (Vokietija).

 

2. Kurso turinys
 

 
  1.RENGIMAS                        

 • Projekto tikslai
 • Projekto aptarimas 
 • Projekto išlaidų vertinimas 
 • Rizikų valdymas 

 


  2. STRUKTŪRAVIMAS

 • Projektinės veiklos proceso organizavimas
 • Projekto dokumentavimas
 • Pelno ir nuostolių analizė 
 • Įgaliojimų perdavimas 


  3. PLANAVIMAS

 • Projektinės veiklos planavimas: struktūrinis planas, resursai,
  biudžetai
 • Programinė įranga
 • Terminai ir tikslai
 • Laiko valdymas


  4. ĮGYVENDINIMAS                

 • Projekto kontrolė
 • Komunikacijos
 • Konfliktų valdymo technikos 
 • Projekto krizės
 • Motyvacija

 


 5. REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

 • Prototipai ir testai
 • Projekto pristatymas
 • Projekto užbaigimas
 • Sukauptos patirties panaudojimas ateityje

 


  6. PRAKTINIS DARBAS

 • Projekto rengimas
 • Projekto planavimas
 • Pasiruošimas įgyvendinimui
 • Apibendrinimas


  Išplėstinis kurso turinys >>>>

 

3. Mokymo procesas
 

 • reguliarūs akivaizdiniai praktiniai seminarai (grupėse po 8-15 žmonių);
 • vienos dienos intensyvus seminaras-treningas su „pasinėrimu“;
 • savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga;
 • rašomieji darbai;
 • egzaminas – žodžiu ir raštu.

Galima pasirinkti vieną iš siūlomų studijų formų: dieninę-neakivaizdinę ar nuotolinę.

Dieninė-neakivaizdinė studijų forma

Taikoma šiuolaikinė studijų forma, kurios pagrindą sudaro asmeninė studento patirtis ir teorinė kurso dalis. Pagrindiniai komponentai:

 • Aktyvūs praktiniai seminarai – vyksta kas trečią savaitę, šeštadienį. Iš viso 6 praktiniai seminarai ir egzaminas. Vieno užsiėmimo trukmė – 4-6 valandos. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
   
 • Mokomoji medžiaga. Savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga. Kurso pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga lieka klausytojui.
   
 • Rašomieji darbai. Studentas atlieka 6 rašomuosius darbus, 4 iš jų turi būti įvertinti teigiamai. Darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojo pastabomis ir komentarais.
   
 • Dėstytojai-konsultantai. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
      
 • Dėstytojo pagalba ir asmeninės konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu.
   
 • Vienos dienos intensyvus seminaras-treningas su „pasinėrimu“ (pasiruošimas egzaminui).
   
 • Baigiamasis egzaminas raštu ir žodžiu.

 

Nuotolinė studijų forma

Ši studijų forma orientuota į turinčius mažai laisvo laiko, kurie dėl didelio užimtumo negali lankyti praktinių užsiėmimų. Jūs turėsite galimybę:

 • Dalyvauti įvadiniame seminare.
 • Dirbti su interaktyviu mokomuoju komplektu.
 • Atlikti rašomuosius darbus, kuriuos tikrins ir vertins dėstytojai-konsultantai.
 • Konsultuotis su dėstytoju telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Dalyvauti vienos dienos intensyviame seminare-treninge su „pasinėrimu“ (pasiruošimas egzaminui)
 • Dalyvauti baigiamajame egzamine.

 

 • Dėstytojas-konsultantas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus. 

 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai (640 psl.) atlieka ,,antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka
  asmeniniam studento naudojimui. Juose atspindėtos šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus. 

 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo
  įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja dėstytojas-konsultantas.

 • Seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško
  sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyvinį permąstymą bei keitimąsi patirtimi. Seminarai vyksta vieną-du kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus). 

 • Informacinės technologijos padeda studentams sėkmingiau įsisavinti kurso programą, tobulina darbo virtualiose terpėse įgūdžius. 


5. Atestacijos sąlygos:
 

 • šešių rašomųjų darbų atlikimas, iš jų mažiausiai keturių darbų rezultatas turi būti patenkinamas;
 • dalyvavimas dieninėje mokykloje;
 • kurso egzaminas: raštu – individualiai, žodžiu – projekto komandos sudėtyje.


Po sėkmingų studijų ir darbo su visais mokomaisiais raštais, išlaikę egzaminą Jūs gausite Vokietijos valstybinio švietimo
departamento patvirtintą AFW Akademijos Sertifikatą. Harcburgo sertifikatas – tai aukštas ekonomikos, vadybos ir administravimo žinių įvertinimas, pripažįstamas visame pasaulyje nuo septintojo dešimtmečio pabaigos ir iki šių dienų.
 

6. Ką duoda kursas?
 

 • Fundamentinių žinių apie projektų kūrimą ir struktūravimą, organizavimą, vadovavimą, projektų valdymo techniką (kitaip
  tariant, įgyjama šios srities kompetencija). 

 • Įgyjami ir ištobulinami projektų kompleksinio rengimo, planavimo ir įgyvendinimo įgūdžiai. Išaiškinami pagrindiniai projektų
  įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės veiksniai. 

 • Skatina organizaciją pereiti prie orientuotų į projektus metodų taikymo: koncentruotis į užduočių įvykdymą ir rezultatų
  pasiekimą; veikti kaip komanda; atlikti suderinimus planuojant; minimalūs nurodymai… 

 

 

Visi studentų atsiliepimai                                             Mokymo proceso fotoalbumas

 

Bendra informacija apie kursą
 

Kursų pradžia

2019 spalio mėnesį.  

Trukmė

3 mėnesiai (140 val.)

 

Užsiėmimų grafikas

Vytenio g. 9, viešbutis „Grata Hotel“

 1. 2019.10.12
 2. 2019.10.24 (nuo 16 iki 20 val.)
 3. 2019.11.09
 4. 2019.11.23
 5. 2019.12.07
 6. 2019.12.21
 7. 2020.01.11 egzaminas

 

 

Kaina

1199 EUR 

 

AKCIJA

 • 10 proc. iki spalio 1 d.
 • papildoma 5 proc. mokant visą sumą iš karto.
 

 

Į kainą įskaičiuota:

 • mokomosios medžiagos komplektas (640 psl.);
 • seminarų padalomoji medžiaga;
 • praktiniai seminarai su kavos-arbatos pertraukomis šeštadieniais; 
 • asmeninės konsultacijos su dėstytojais-praktikais telefonu, el. paštu;
 • studento savarankiškų darbų mini-projektų tikrinimas, vertinimas bei rekomendacijų pateikimas;
 • studento registracija AFW-Vokietijoje;
 • jokių papildomų mokesčių už egzamino laikymą;
 • sėkmingai išlaikius egzaminą - kvalifikacijos patvirtinimas Harcburgo Sertifikatu (Vokietija).

Svarbu! Registruokitės be jokios rizikos! Jeigu artėjant mokymams sužinosite, kad dalyvauti nebegalėsite - Jūsų pinigus grąžinsime.

 

Registruokitės kursui arba palikite savo klausimą.
 

Su "Asmens duomenų tvarkymo politika" galite susipažinti čia >>>>>