Praktinė rinkodara

Vyksta išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas.


Siūlome unikalią galimybę baigti mokymus sumokant 25 % mažiau nei visa suma.
Pasinaudokite negrąžintina valstybės subsidija 
mokymams per KOMPETENCIJŲ VAUČERĮ

 

Sveiki atvykę į rinkodaros pasaulį! 
Pirmą kartą Lietuvoje, lietuvių kalba. Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto kursas.


Rinkodara – tai menas ir mokslas išsirinkti tikslines rinkas, pritraukti ir išlaikyti klientus, išvystyti klientų bazę sukuriant klientui aukščiausią vertę, platinant apie ją informaciją ir suteikiant ją vartotojui (F. Kotleris). Rinkodaros specialistai yra pagrindiniai ir gerai apmokami organizacijų darbuotojai.
 

 • Kursų pradžia: 2019 m. spalio 12 d.
 • Adresas:  Vytenio g. 9, viešbutis Grata Hotel, konferencijų centras
 • Trukmė: 3 mėnesiai (mokymosi valandos apima 140 val.: užsiėmimai auditorijoje, savarankiškas darbas su mokymo medžiaga, rašomieji darbai, diplominio darbo gynimas)
 • Užsiėmimai vyksta: šeštadieniais, vieną du kartus per mėnesį taikant aktyvius metodus, 10–15.30 val.

 

Programos unikalumas
 

 • Tarptautinio lygio programa, orientuota į praktinių veiklos problemų sprendimą.
   
 • Jos naujoviškumas yra tas, kad čia užsibrėžiama užduotis - mokymasis praktikoje, t.y. siekiama išmokyti ne tik pritaikyti koncepcijas ir priemones praktikai, bet ir naudoti jas veiklos problemų sprendimui. Tai svarbus ir rimtas žingsnis vadybos praktinio mokymo srityje.
   
 • Vakarų patirties perėmimas. Studijas veda specialiai parengti dėstytojai-praktikai.
   
 • Taikomas Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto pasiūlytas naujo tipo studijų ciklas.
   

 

Kam skirtas kursas?
 

 • tiems, kas sprendžia efektyvumo uždavinius:
 • skirtingų nuosavybės formų įmonių direktoriams ir direktorių pavaduotojams;
 • struktūrinių poskyrių vadovams;
 • vidurinės grandies vadybininkams.
 • tiems, kas nusprendė tapti rinkodaros specialistais.

 

Kurso turinys
 

Mokydamiesi jūs studijuosite temas:

1. Kas yra vartotojas?

 • Apyvartos procesas. Vartotojai ir suinteresuotos šalys. Prekės ir paslaugos. Rinkodaros mišinys.

2. Kas jūsų vartotojas?

 • Vartotojai priima sprendimus. Kas yra segmentacija? Nusitaikymas.

3. Santykių valdymas

 • Santykiai ir sandoriai. Santykių su vartotoju laiptai. Santykių rinkodaros nauda. Vidinė rinkodara. Organizacijos santykiai: įvairiapusis požiūris.

4. Planavimas siekiant patenkinti vartotoją

 • Orientavimasis į vartotoją. Vartotojo patenkinimas. Jūs ir planavimo procesas.

5. Vartotojų troškimai ir poreikiai

 • Produktas, jo charakteristikos ir nauda. Produktų gyvavimo ciklas. Prekės ženklas ir kp vertė.

6. Sąnaudos vartotojui

 • Kas yra sąnaudos? Kaina ir vertė.
 • Kainos apskaičiavimas.
 • Faktoriai, turintys įtakos kainodarai.
 • Kainodaros strategijos.
 • Jūsų veiklos įvertinimas.

7. Patogumas vartotojui

 • Kas suvokiama kaip patogumas vartotojui.
 • Paskirstymo kanalai – kaip išsirinkti teisingus?
 • Konfliktas tarp paskirstymo kanalų.
 • Kanalų paskirstymas ir partnerystė.
 • Paslaugų paskirstymo kanalai organizacijos viduje.

8. Komunikacija su vartotojais

 • Komunikacijos procesas
 • Išorinė auditorija
 • Vidinė auditorija
 • Komunikacijos priemonės
 • Komunikacijos priemonių komplekso pasirinkimas

9. Jūsų vartotojų pažinojimas

 • Vartotojų nuomonės nagrinėjimas
 • Antriniai ir pirminiai duomenys
 • Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai
 • Vadybininko vaidmuo

10. Išorinės aplinkos pažinojimas

 • Organizacijos aplinka
 • Konkurencinė aplinka
 • Tolimoji aplinka
 • Išorinės aplinkos sekimas ir prognozavimas

11. Vertės suvokimas vartotojų atžvilgiu

 • Įdėmesnis požiūris į vertės kūrimą vartotojų atžvilgiu
 • Vertės grandinė
 • Vertės kūrimas vartotojų atžvilgiu jūsų veiklos procese

12. Vartotojų lojalumo užtikrinimas

 • Vartotojų lojalumas
 • Atotrūkis tarp vartotojų lūkesčių ir patirties
 • Organizacijos personalo vaidmuo


Studijų procesas


Studijos vyksta neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo naudojant blended-learning (mišrių studijų) technologiją, į kurią įeina šie komponentai:

 • Konsultuojantis dėstytojas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus.
   
 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai atlieka „antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atsispindi šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.
   
 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja konsultuojantis dėstytojas.
   
 • Seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyviai permąstyti bei keistis patirtimi. Seminarai vyksta vieną du kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus).

 

Atestacijos sąlygos:
 

 • Atlikti du rašomuosius darbus, įvertintus patenkinamai
 • Sėkmingas diplominio darbo gynimas.
 • Sėkmingai baigusiesiems studijas bus įteiktas Tarptautinio menedžmento instituto diplomas.

 

Studijos suteiks jums galimybę:
 

 • sukurti papildomą vertę jūsų vartotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims, o taip pat tapti efektyvesniu vadybininku dėl:
   
 • pagerėjusių jūsų vadybinių žinių ir kompetencijos;
   
 • padidėjusio jūsų indėlio siekiant jūsų organizacijos tikslo;
   
 • išnagrinėto teorijų, sąvokų ir įvairiose vadybos situacijose naudojamų metodų rinkinio;
   
 • geresnio savo kaip vadybininko vaidmens, jo konteksto ir jūsų poveikio į tai, kas vyksta organizacijoje, pobūdžio suvokimo;
   
 • gebėjimo būti „refleksuojančiu (t. y. pastabiu ir apmąstančiu) praktiku“ ir savo praktikos apmąstymo remiantis savarankiškais arbo vietoje atliekamais tyrimais;
   
 • gebėjimo išskirti savo, kaip vadybininko, stipriąsias ir įveikti savo silpnąsias savybes;
   
 • galimybės geriau pažinti aukščiausiosios grandies specialistus ir vadybininkus, kad turėtumėte daugiau pasitikėjimo ir kompetencijos bendraudami su jais ir galimybę efektyviau dirbti su jais.

 

Registracijos sąlygos
 

 • Amžius – ne jaunesni nei 18 metų stojimo metu, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas.
   
 • Užpildyti registracijos anketą, pasirašyti sutartį, pateikti mokėjimo dokumento kopiją.

 

Investicija – 1 190 €
Iki rugsėjo 20 d. taikoma 5 proc. nuolaida.

Į kainą įskaičiuota

 • Mokomųjų priemonių komplektas.
 • Dalomoji medžiaga.
 • Seminarai-praktikumai su kavos/arbatos pertraukėlėmis.
 • Konsultacijos su dėstytoju.
 • Rašomųjų darbų tikrinimas ir komentavimas.
 • Diplominių darbų tikrinimas.

Svarbu! Registruokitės be jokios rizikos! Jeigu artėjant mokymams sužinosite, kad dalyvauti nebegalėsite - Jūsų pinigus grąžinsime.
 

Susidomėjote kursu? Kviečiame registruotis arba užduoti mums klausimą.

 

Su "Asmens duomenų tvarkymo politika" galite susipažinti čia >>>>>